Publicerad

Välkommen till årets sista vernissage på Härnösands Konsthall!

Bildmontage med verk ur våra aktuella utställningar.

Härnösands Konsthall bjuder in till kvällsvernissage torsdagen den 2 december kl. 18:00 - 20:00. Alla är välkomna. Fri entré!

Våra aktuella utställningar av Susanna Salifou Nygren, Vanja Gyllensköld och Mia Rogersdotter Gran bjuder på abstrakt måleri och ett konstnärligt undersökande av Luleälven genom fotografi. Utställningarna finns att se 2 december 2021 - 22 januari 2022.

"Ädno / Älven / The River" Mia Rogersdotter Gran
I galleriet på plan ett visar Härnösands Konstförening en utställning av konstnären Mia Rogersdotter Gran. Utställningen är ett konstnärligt undersökande av Luleälven genom fotografi och arkivmaterial. Vi får möta brutala landskap med torrfåror, industrier, ledningar, ställverk, urskog och stilla vatten nästan 50 mil rakt genom Norrbotten. Luleälven är ett av flera hundra exempel globalt på vattendrag som är utbyggda med vattenkraft och genom att titta närmare på exploateringen av Luleälven kan en ställa sig frågor om vår framtid och var vi är på väg.

"SVAJS" Susanna Salifou Nygren och Vanja Gyllensköld
I salarna på plan två visas en utställningen med konstnärerna Susanna Salifou Nygren och Vanja Gyllensköld. Så här beskriver konstnärerna utställningen:

”Formen för vårt arbete är abstrakt måleri, det visuellt gestaltade och kroppsligt relaterade. Vi delar intresset för en målerisk process och att utforska måleriet som uttryck. Det finns en relation mellan våra bilder, rörelsen i teckningen, hur färgen placeras på ytan och silas genom två olika temperament. Två vänner med många delade erfarenheter och ett långt samtal om konst och liv. Vår tanke med utställningen på Härnösands konsthall bygger på dialogen mellan bilderna och hur de relaterar till varandra.”