Publicerad

Vi stänger Högslättens ishall

Exteriör bild på Högslättens ishalls entré kvällstid. Månen lyster över taket.

Härnösands kommun stänger Högslättens ishall med omedelbar verkan. Anledningen är att kommunen har fått rapporter om brister i ishallens takkonstruktion.

De föreningar som har verksamhet i ishallen är informerade. Under de närmaste dagarna kommer kommunen och föreningarna att ha dialog om vilka lösningar som är möjliga för att föreningarna ska kunna ha verksamhet under tiden hallen är stängd.

Förra året rasade ett tak i en ishall i Kiruna. Med anledning av raset rekommenderade Statens Haverikomission alla byggnadsnämnder att utvärdera liknande takkonstruktioner ur säkerhetssynpunkt. Högslätten har en liknande takkonstruktion och en konsult har därför anlitats för att göra en översyn. Rapporten är nu klar och den säger att det finns brister i takets stabilitet och att trycket på takbalkarna är för högt. För att förhindra takras rekommenderar konsulten att hallen stängs tillfälligt och att takkonstruktionen förstärks.

- Det är ett otroligt tråkigt besked att behöva lämna så här precis innan jul, men säkerheten måste komma först, säger Ulf Andersson, fritidschef på Härnösands kommun. Nu får vi jobba hårt för att få till de åtgärder som behövs för att kunna öppna hallen igen så snart som möjligt.

Hur länge ishallen måste vara stängd vet kommunen inte just nu.