Publicerad

Ny lift i Vårdkasbacken nästa säsong

en slalomåkare som åker i en skidlift

Till nästa säsong är målsättningen att Vårdkasbacken ska ha ett nytt liftsystem. Just nu pågår arbetet med upphandlingen av den nya anläggningen.

Liftsystemet i Vårdkasbacken är gammalt och det har varit aktuellt att byta ut det under en tid. I kommunens budget för 2022 finns nu pengar avsatta för investeringen och arbetet med upphandlingen pågår. I det arbetet kommer en dialog med representanter för Härnösands Alpina att föras.

Tanken är att ersätta de två längre liftarna med en enda som går mellan den stora backen och teknikbacken. Liften i barnbacken berörs inte utan blir kvar som förut. Målet är att den nya anläggningen ska byggas under barmarkssäsongen och stå klar till nästa vinter.

− Det blir ett lyft för hela backen med en ny och modern anläggning. Det behövs verkligen, säger fritidschefen Ulf Andersson.