Publicerad

Kulturföreningar får höjda bidrag

Barn med kungakrona och svärd får hjälp med en väst av en vuxen

Stödet till kulturföreningar räknas upp med 100 000 kronor och blir totalt 950 000 kronor per år. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Kulturstödet har legat stilla sedan 2016, men räknas nu upp enligt konsumentprisindex de senaste fem åren.

− Kulturföreningarnas betydelse för samhället kan inte nog understrykas, inte minst när det gäller barn, ungdomar och äldre. En ökad satsning bidrar till att nå Kulturprogrammets mål om att kultur ska vara en självklar del av människors vardag, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare.

Kulturen har tvingats leva med tuffa begränsningar under pandemi men kan nu efter den 9 februari återstarta sin verksamhet.

-Härnösand är en fantastisk kulturstad och jag vet att det är många som verkligen ser fram emot ett levande kulturliv igen, säger Johan Sundqvist.

Bidraget till studieförbund ligger oförändrat på 500 000 kronor per år.