Publicerad

Operastudion Kapellsberg och kommunen sluter avtal

en person med mask för ögonen, röd dräkt och vidöppen mun håller en klocka i en kedja i handen framför sig

Härnösands kommun vill stötta Operastudion Kapellsberg och har därför slutit ett treårigt avtal som innebär att verksamheten får 500 000 kronor per år. I avtalet ingår operautbildningen och den Operafestival som årligen arrangeras.

Härnösands Folkhögskola med operastudion Kapellsberg håller mycket hög klass och levererar år efter år elever till Operahögskolan. Utbildningen är viktig för Härnösand och regionen, inte minst som kulturinstitution.

- Härnösand är och vill fortsätta vara en kulturstad med spets. Operastudion och operafestivalen är viktiga delar i det. Festivalen lyfter och gör en unik konstform synlig för stora publikgrupper. Den skapar unika tillfällen för besökare att ta del av fantastiska föreställningar på många olika platser, säger majoritetsföreträdaren Johan Sundqvist (MP).

I avtalet ingår också två utvecklingsprojekt.

  • Young opera for young people, med målet att vara ledande i utvecklingen av en mångsidig barnoperarepertoar.
  • Young Opera Artist Program, som riktar sig till operasångare och pianister som genomfört högskoleutbildningar i sina konstformer. Målet är att kunna ge vidare den specifika kunskap om hur man blir en riktigt bra operasångare eller operarepetitör till nästa generation och återskapa den storhetstid vi har haft som sångarnation under modern tid.