Publicerad

Nytt samarbete mellan IF Rycket och Härnösands kommun

Två män i en bowlinghall.

Det ska bli lättare för medlemmarna i föreningen IF Rycket att åka på resor och olika aktiviteter. Sammanlagt får föreningen 200 000 kronor per år från Härnösands kommun i ett nytt samarbete som kallas Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP.

Pengarna ska användas till ledsagning vid resor och aktiviteter.

IF Rycket är en förening för personer med olika funktionsvariationer som erbjuder träningsmöjligheter, kulturevenemang och fritidsresor.

- Pengarna betyder att vi får mycket större möjligheter att arrangera fritidsresor för våra medlemmar. För våra medlemmar är det en stor del av livet att få åka iväg på resor som alla andra gör, säger Ronny Valter, ordförande i IF Rycket.

Många av de som åker med på resorna är beroende av att få med sig en ledsagare. Det kan vara att de behöver hjälp med att betala, hjälp vid matbordet eller något annat i vardagen.

- Ledsagning är viktigt så våra deltagare får stöttning och kan ta del av resorna som vi arrangerar. Tidigare har vi varit beroende av att biståndsenheten beviljat ledsagning. Nu får vi en summa pengar per år från kommunen som vi ska använda till att ta in personer som kan jobba som ledsagare, säger Ronny Valter.

Samarbetet mellan Härnösands kommun och föreningen IF Rycket bygger på ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap. Det innebär att kommunen samarbetar med en ideell organisation som har särskilda kunskaper och utför ett arbete som kommunen inte kan göra.

- Vi vill visa uppskattning för det ideella arbetet man gör inom IF Rycket och visa att målgruppen är betydelsefull för Härnösands kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Ett IOP-samarbete är inte samma sak som föreningsbidrag utan avtalet bygger på att föreningen gör något utöver sin ordinarie verksamhet.

- Nu väljer vi att använda en ideell aktör som gör ett ideellt arbete istället för att vi ska göra arbetet själva. Avtalet innebär att föreningen får förutsättningar ekonomiskt, säger Andreas Sjölander.

Samarbetet med IF Rycket är det första i sitt slag i Härnösands kommun.

- Det är glädjande att vi har skrivit vårt första avtal och vi ska vara stolta över beslutet. Jag ser fram emot ett långt samarbete. Föreningslivet är betydelsefullt och det arbetet som IF Rycket gör är fantastiskt viktigt. På många sätt bär föreningslivet välfärden i Sverige, säger Andreas Sjölander.

I början av april åker IF Rycket på årets första resa. De ska åka till fjällen med tolv personer. Katarina Wigren är en av dem som brukar åka med på fjällresorna.

- Det är kul att komma iväg. Vi brukar åka skoter, fiska och äta lunch utomhus, säger hon.

Idéburet offentligt partnerskap

I ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, samverkar det offentliga med det civila samhället för att möta utmaningar som ofta kräver nytänkande och samverkan mellan flera parter.

Ett IOP är en form av ekonomiskt stöd men ska inte förväxlas med andra verksamhetsstöd till organisationer eller föreningar. IOP ställer högre krav på leverans av en viss tjänst eller verksamhet.

I andra kommuner och regioner har IOP bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.