Publicerad

Läsprojekt för barn i Härnösand blir permanent

En kvinna läser för två barn.

Bibliotekarier som gör hembesök hos nyblivna föräldrar, personal på barnavårdscentraler som delar ut böcker och bokhyllor i kapprummen på alla förskolor i Härnösand. Det är några av metoderna som har använts för att förbättra barns språk- och läsutveckling genom projektet Bokstart.

Härnösands bibliotek har tillsammans med barnhälsovården, alla kommunala och fristående förskolor beslutat att projektet ska bli permanent.

- Redan när vi drog igång projektet 2019 var ambitionen att det skulle fortsätta även efter projekttiden. Det finns mycket forskning som visar att det är betydelsefullt att få de allra yngsta att intressera sig för böcker. Vi ser att tillgång till böcker och föräldrars engagemang är viktigt, säger Agneta Söstram Bylund, projektledare för Bokstartsprojektet.

Familjerna får gåvoböcker vid flera tillfällen från det att barnet föds tills att det fyller tre år. Vid sex månader erbjuds alla ett hembesök från biblioteket och då får barnet sina två första böcker. Därefter får barnet böcker när familjen besöker BVC och vid inskolning på förskola.

- I samband med att böckerna delas ut får föräldrarna också information om språkutveckling. Vi vill uppmuntra föräldrar att läsa högt, sjunga, rimma, ramsa och prata med sitt barn. Det är ju så roligt också, säger Agneta.

Chantal Binua är en av de mammor som varit med i Bokstart med dottern Meyah som idag är tre år gammal.

- Min dotter var tre månader när vi började och jag märker hur givande det varit för henne. Det behöver inte vara avancerade böcker man läser, utan enkla texter med mycket bilder. Idag läser hon mycket själv och är stolt över sina böcker som hon fått och som vi flitigt har läst tack vare Bokstart, säger Chantal.

En mamma läser för sitt barn.

Mamma Chantal och dottern Meyah läser tillsammans.

Bokstart har finansierats av Kulturrådet. När projektet nu har blivit permanent ingår arbetet istället i bibliotekets, BVC:s och förskolornas ordinarie verksamhet.

- Alla är positiva till en fortsättning. Jag tror verkligen att ”Bokstart” kan göra skillnad för hela samhället. Om vi får barn som läser mer, blir bättre på att skriva och sedan kan utbilda sig till vad de vill. Där har vi en stor vinst för hela samhället.

När barnet fyller tre år avslutas Bokstart med ett kalas på biblioteket. Tanken är att det ska vara minst fyra per år så att alla barn kan vara med. Nästa kalas är lördagen den 19 mars.

- Sist bjöd vi på sagostund med sånger, såpbubblor, ballonger och fika. Vi hade rullat ut röda mattan och barnen fick sin sista bok. Det var en väldigt lyckad tillställning, säger Agneta Söstram Bylund.