Publicerad

Allmän bastu på Smitingen

flygbild över en havsvik med sandstrand

Samhällsnämnden har beslutat att förorda att det byggs en allmän bastu på Smitingen. Idén kommer från ett e-förslag.

I e-förslaget föreslås flera eller åtminstone en bastu på till exempel Lövudden, Sälsten eller Smitingen. Samhällsnämnden anser att Smitingen är den lämpligaste placeringen.

− Det skulle kunna bidra till en än mer attraktiv miljö för såväl boende som besökare på området. Smitingen står ju inför andra stora framtida förändringar så det här skulle kunna vara ett led i den satsningen, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Enda platsen där bastun kan byggas är förmodligen strax efter där sandstranden slutar på den norra sidan av viken. Där ligger idag en byggnad som används som bastu och som ägs av stugföreningen på Smitingen.

− Hela projektet förutsätter att vi kan komma överens med föreningen om förändringen och vi har redan inlett en dialog, säger fritidschefen Ulf Andersson.