Publicerad

Konstgräs på Myran

En skiss över ett område med flera fotbollsplaner inritade.

Det är den fullstora 11 mot 11-planen som föreslås få konstgräs.

Den utbyggda 11 mot 11-planen på Myran kan få konstgräs. Samtliga fotbollsföreningar i kommunen har i en skrivelse föreslagit det och samhällsnämnden stöttar förslaget. Det slutliga beslutet om investeringen tas av kommunfullmäktige.

Planerna för Myrans fotbollsfält utvecklades i samband med att Ängevallen behöver avvecklas när en ny idrottshall ska byggas på området. Som ersättning har det tidigare beslutats att utveckla Myran med bland annat en fullstor 11 mot 11-plan med godkända mått för seniorspel.

Tanken var att det precis som på Ängevallen skulle bli en naturgräsplan, men då samtliga fotbollsföreningar nu förordar konstgräs så går även samhällsnämnden på den linjen.

− En konstgräsplan går att använda så väldigt mycket längre tid än naturgräs, särskilt i vårt klimat. Det här blir ett lyft för fotbollen i Härnösand, säger Magnus Oskarsson (S), samhällsnämndens förste vice ordförande.

Uppskattningen är att en naturgräsplan kan användas 150-300 timmar per säsong medan motsvarande tid för en konstgräsplan är 1 700-3 000 timmar. För att nå upp till 3 000 timmar krävs dock belysning.

I beslutet sägs att konstgräsplanen ska följa kraven för FIFA Quality Pro. Det betyder att det behövs ett fyllnadsmaterial, ett granulat som kan ha negativ påverkan på miljön om det sprids.

− I beslutet ingår att göra allt som går för att minska risken för spridning av miljöskadliga ämnen när planen anläggs. Glädjande nog utvecklas och prövas flera miljövänliga alternativ till det gummigranulat som traditionellt använts i konstgräsplaner och så snart de finns på marknaden så ska materialet bytas ut, säger Knapp Britta Thyr (MP), samhällsnämndens ordförande.

Den årliga driftskostnaden för en konstgräsplan är lägre än för naturgräs. Däremot är investeringskostnaden högre och ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Läs mer om Myran-projektet på harnosand.se/myran

Läs mer om alla utvecklingsprojekt på harnosand.se/utveckla