Publicerad

Rullskidbana på Bondsjöhöjden kan bli verklighet

en person sedd bakifrån som åker rullskidor på en bana i en skog

Härnösands kommun kan få en rullskidbana med skidskyttevall på Bondsjöhöjdens IP. Efter ett e-förslag kommer samhällsnämnden att ta med detta i framtida planering.

Härnösand saknar idag en rullskidbana och förslagsställaren menar att en sådan bland annat skulle bidra till bättre folkhälsa och att personer med funktionsvariationer ges större möjligheter att utföra fysiska aktiviteter.

Förslagsställaren hänvisar till möjligheten att söka ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden och RF-Sisu Västernorrland. Det har Bondsjöhöjdens IK gjort och om ansökningarna beviljas kan samhällsnämnden titta på möjligheten att medfinansiera projektet.