Publicerad

Klart med konstgräs på Myran

Karta över det nya fotbollsområdet på Myran

Det blir konstgräs på Myrans utbyggda 11 mot 11-plan, något som samtliga fotbollsföreningar i kommunen har önskat. Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta tio miljoner kronor till investeringen.

Planerna för Myrans fotbollsfält utvecklades i samband med att Ängevallen behöver avvecklas när en ny idrottshall ska byggas på området. Tanken var att det precis som på Ängevallen skulle bli en naturgräsplan, men då samtliga fotbollsföreningar önskar och föreslår konstgräs så har först samhällsnämnden och nu kommunstyrelsen sagt ja till det.

− Det blir ett lyft för fotbollen i Härnösand och inte minst för barn och ungdomar som nu får mycket bättre möjligheter och en betydligt längre säsong för träning och matcher, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande

En naturgräsplan kan användas 150-300 timmar per säsong medan motsvarande tid för en konstgräsplan är 1 700-3 000 timmar. Investeringen för hela Myran-området blir 11 miljoner kronor mot tidigare 4,1 miljoner. Däremot är driftskostnaden för en konstgräsplan lägre än för en naturgräsplan.

− Med tanke på hur många timmar en konstgräsplan går att använda blir timkostnaden per spelad timme i slutänden betydligt lägre än för en naturgräsplan. Satsningen bidrar också till bättre folkhälsa och ser till barnens bästa, säger Andreas Sjölander.