Publicerad

Oron i världen försenar sporthallen

illsutration av en stor byggnad med en parkeringsplats framför

Den nya sporthallen på Ängevallen försenas. Kriget i Ukraina gör att priserna på byggmaterial är både höga och osäkra och därför har ingen entreprenör lämnat något anbud på att bygga hallen. Hur länge hallen försenas går inte att svara på idag.

− Det är så klart jättetråkigt, inte minst för de två skolorna i området och alla föreningar som verkligen behöver och har längtat efter den nya hallen. Men hallen ska byggas och så snart det är möjligt med hänsyn till världsläget gör vi en ny upphandling, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Den nuvarande upphandlingen har varit ute en tid och ett flertal entreprenörer har visat intresse och ställt frågor. Men när anbuden skulle öppnas hade det inte kommit in ett enda.

− De signaler vi har fått är att entreprenörerna inte kan få några långsiktigt fasta priser från sina leverantörer och då vill de inte lämna anbud. Risken blir för hög, säger Göran Albertsson, vd för Kommunfastigheter.

− Vi för en kontinuerlig dialog med våra lokala företag och inte minst hantverksföretagen har under det senaste halvåret visat stor oro för både materialbrist och stora prisökningar. Så tyvärr kom det här inte som en total överraskning, säger Andreas Sjölander.

Tanken var att hallen skulle börja byggas nu under våren/sommaren och stå klar hösten 2023. Så blir det alltså inte, vilket innebär att Ängevallen kan användas för fotboll även den här säsongen. Ombyggnaden av Myrans fotbollsområde, med bland annat en fullstor konstgräsplan, påverkas inte utan kommer att gå igång som planerat i år.

Sporthallen i Härnösand är inte det enda projektet i Sverige som drabbas på det här sättet. Det finns flera exempel på byggprojekt som pausas och projekt som fördyras rejält under byggtiden.

− Det är bara att hoppas att Rysslands krig i Ukraina får ett snabbt slut. Inte i första hand för vår skull. Med tanke på det lidande som Ukrainas folk tvingas utstå känns en försenad sporthall trots allt rätt futtigt. Vi får vänta lite till, men hallen ska byggas, säger Andreas Sjölander.