Publicerad

Teatern och Technichus fördjupar samarbetet

Personal samlad i trappan mellan Teatern och Technichus.

Personalen på kulturenheten vid Härnösands kommun och Technichus gick nyligen husesyn och tittade på de nyrenoverade lokalerna på Teatern. Från och med den 1 maj fördjupar Technichus och Teatern samarbetet för bättre samordning och service.

Teatern och Technichus Science Center har skrivit ett nytt samverkansavtal som gör det enklare att byta tjänster och lokaler. Det ska ge bättre samordning och bättre service för båda verksamheterna.

- Vi är ju "grannar" på Mellanholmen och när vi ser att det finns områden där vi kan dra nytta av varandras resurser så är det naturligt att göra det, säger kulturchef Elisabeth Oxelhöjd.

Teatern och det kommunägda bolaget Technichus har redan tidigare haft ett visst samarbete. Exempelvis har Technichus hanterat delar av Teaterns biljettförsäljning. Från och med den 1 maj finns nu ett nytt samverkansavtal som ska underlätta samarbetet.

Det innebär att Technichus kommer att ta över delar av Teaterns administration och värdskapsuppgifter, som att vara en kontakt mellan artister och arrangörer och Teaterns personal.

Technichus ser framförallt ett behov av att kunna hyra lokaler, och att ha tillgång till allt från mindre grupprum till teatersalonger bara några meter bort är ett stort plus.

- Vi har behov av lokaler som kan inrymma fler personer vid exempelvis science shows eller fortbildningar av olika slag, och de lokaler som finns att tillgå på teatern svarar upp mot det kriteriet, säger Technichus vd Marcus Claesson.