Publicerad

Kris Kraft och Kultur "Var som helst"

Programbild för Kris Kraft och Kultur

Nätverket North Cultitude 6263 och Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad bjuder in till konferens torsdagen den 19 maj kl. 10:00 - 16:30 på sambiblioteket i Härnösand. Fri entré, varmt välkomna!

Konferensen berör frågor kring centrum – periferi bland annat genom att lyfta konstnärskap och skapa samarbeten längs 62 och 63 breddgraden. Vem definierar centrum på en rund jord?

Program 10:00-12:00

 • Introduktion presentation
 • KRO Jon Brunberg
 • Terese Bengard
 • Ida Rödén

Program 12:50-14:10

 • Kvadrennalen
 • Mats Jonsson
 • Amanda Lind

Program 14:30-16:30

 • Jonas Nilsson
 • Clara Bodén
 • Nordting
 • Panelsamtal

Arrangemangen görs av North Cultitude 6263, KKV Härnösand i samarbete med Malakta Art Factory med stöd av Nordisk Kulturkontakt, Härnösands kommun, Region Västernorrland, Länskulturen Jämtland/Härjedalen, Kultur Österbotten.