Publicerad

Ny förstudie på gång - Fritidsbåtsmuseet ska ge besöksnäringen ett lyft

Entrén till Fritidsbåtsmuseet i Härnösand.

Fritidsbåtsmuseet har förutsättningar att bli en viktig mötesplats och turistmagnet anser Härnösands kommun. Nu har kommunen fått ekonomiskt stöd av Region Västernorrland för en förstudie kring hur museet ska utvecklas till en profilbärare som stärker hela destinationen Härnösand och Höga kusten.

Fritidsbåtsmuseet i gamla Tobaksmonopolet invigdes 2017 av Statens Maritima museer. Det har idag en permanent utställning med 23 stycken unika fritidsbåtar samt bland annat båtmotorer.

I förstudiens projektdirektiv sägs att Fritidsbåtsmuseet har en hög ambitionsnivå men också en utmaning i att skapa det attraktiva besöksmål som museets huvudmän (Sjöhistoriska museet, Västernorrlands museum och Härnösands kommun) vill att det ska bli.

Förstudien ska:

  • Tydliggöra av museets målgrupper och kärnvärden
  • Utvärdera utbudet i museet och kringområdet
  • Undersöka möjligheterna till samverkan med civilsamhälle, besöksnäring och företag
  • Undersöka möjligheterna för utökad digital tillgänglighet.

- Förstudien handlar inte bara om att se på museets egen verksamhet utan om utvecklingen av Fritidsbåtsmuseet som destination i sig. Vilka är målgrupperna, vilken service och vilka kringaktiviteter saknar de grupperna idag? För att kunna svara på de frågorna ska vi först genomföra publikundersökningar för att senare arrangera workshops med lokala och regionala intressenter från civilsamhället och näringslivet. Utifrån det ska vi sedan utveckla en testmiljö tillsammans med Technichus Science Center, säger projektledaren Alina Bavykina på Härnösands kommun som också blir museivärd under sommaren.

Förstudien pågår till mars 2023 och ska leda fram till ett genomförandeprojekt för hur museet, området och eventuella kringverksamheter ska bli "ett hållbart och unikt besöksmål som kan bidra till utvecklingen av näringslivet och skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och attraktion till kommunen och regionen ur både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv."

Har du frågor kring förstudien eller idéer kring hur Fritidsbåtsmuseet kan utvecklas? Kontakta projektledaren här.