Publicerad

Sökes! Två konstnärer - med visioner om offentlig konst på landsbygden

Höga Kustenbron i rosa kvällsskimmer och lätt dimma

Region Västernorrland söker tillsammans med Härnösands kommun två konstnärer som under våren 2023 vill arbeta med ett undersökande projekt kring offentlig konst i Härnösand. Konstnärerna ska undersöka och visionera kring offentlig konst och gestaltad livsmiljö på landsbygden, med Härnösand som utgångspunkt.

- Det känns spännande att två yrkesverksamma konstnärer helt förutsättningslöst skall titta på den offentliga konstens möjligheter i Härnösand, extra kul också att fokus ligger utanför tätort, säger Linda Nordlander Frisk, konstintendent på Härnösands kommun

Den offentliga konsten kan se ut på många olika sätt och projektet ska uppmuntra konstnärer att tänka fritt kring hur konsten kan ta form utan ett specifikt uppdrag för en redan bestämd plats.

Tanken är att konstnärerna arbetar med att ta fram skisser som även kan fungera som diskussionsunderlag vid den presentation som avslutar projektet. Förhoppningen är att projektet ska öppna upp och leda in oss på nya tankebanor. Ge idéer om offentlig konst som kan slå rot hos både beställare och publik, och att konstnärligt idéarbete på sikt kan komma in tidigt i samhällsplanering och utveckling av nya gemensamma miljöer.

Konstnärerna som får vara med i projektet väljs ut av en urvalskommitté. De som blir utvalda får 35 000 kronor och ersättning för resor och visst material.

Projektet finansieras av Konst i Västernorrland via Region Västernorrland.

Sista ansökningsdag 5 december klockan 14.00.

Läs mer på Region Västernorrlands sida. Länk till annan webbplats.