Publicerad

Årets sista utställningar invigs på konsthallen

Bilder på aktuella utställningar

Del av verk från höger: Kerstin Lindström och Albert Sten.

Torsdagen den 1 december invigs våra aktuella utställningar av Kerstin Lindström och Albert Sten. Dörrarna står öppna kl. 18:00 - 20:00 och det bjuds på samtal, mingel och lättare tilltugg. Alla är välkomna, fri entré!

Under kvällsvernissagen medverkar dansaren Elin Kristoffersson med ett stycke skapat specifikt för, och i relation till, Kerstin Lindströms verk. Konstnärerna närvarar under vernissagen.

Utställning av Albert Sten
I Galleri Elna på plan ett visas det fotografiska projektet ”Excavation” av Albert Sten. Plats, minne, arv och fiktion är tematik som återkommer i Albert Stens konstnärskap. I några av verken i utställningen finns koppling till familjen Qvist och Strömnäs genom Axel Sahlbergs familjearkiv.

”I utställningen Excavation visas ett mångfaldigt fotografiskt projekt bestående av flera olika verk. Utställningen är en historisk men även inre utgrävning där fotografiet används som verktyg för att utforska och utarbeta olika narrativ om den egna bakgrunden, historia och skogens närvaro i vår kultur!

Utställning av Kerstin Lindström
I salarna på plan två visar Härnösands Konstförening ”SÅNT SOM HÄNDER” av Kerstin Lindström.

"Tillstånd, tid och plats utgör utgångspunkter i utställningen. Två teman återkommer. Berättelsen om en levande natur i förändring och undersökningen av människan i förhållande till sin omgivning utifrån ett feministiskt perspektiv. Här finns en koppling till det konstnärliga hantverket och en tråd förankrad i min egen historia. Vi är alla organismer i ett pågående flöde av skeenden.”