Publicerad

Årets första vernissage på Härnösands konsthall!

Bilder på aktuella utställningar

Bilder från vänster: Alexandra Hedberg "Paradise No More", Annika Rehn "Jag-Du".

Välkommen till kvällsvernissage torsdagen den 16 mars på Härnösands Konsthall. Dörrarna öppna kl. 18:00 - 20:00 och det bjuds på samtal, mingel och lättare tilltugg. Alla är välkomna, fri entré!

Konsthallens aktuella utställningar bjuder på rumsliga installationer, skulptur men också konst i flaggstängerna utanför konsthallens byggnad. Utställningarna av Annika Rehn och Alexandra Hedberg pågår 16 mars - 15 april 2023.

Utställning av Annika Rehn
I galleriet på plan ett visar Härnösands Konstförening utställningen "Jag-Du" av konstnären Annika Rehn.

”Min konst handlar oftast om att undersöka och synliggöra mänskliga beteenden. Vilka är vi? Vad har vi för behov? Hur relaterar vi till varandra och vår omvärld? Vi tror oss vara civiliserade, men inte sällan kommer primitiva sidor fram i mötet med andra. Ibland blir våra beteenden tragiska, ibland närmast komiska. Där vill jag söka. Kan jag få betraktaren att stanna upp och betrakta sig själv – då har jag lyckats".

Utställning av Alexandra Hedberg
I utställningssalarna på plan två visas utställningen "Paradise No More" av konstnären Alexandra Hedberg. Hedberg bjuder besökarna på Härnösands Konsthall att stiga in i en rumslig installation där hennes abstraherat figurativa verk är apokalyptiska visioner - och inte helt entydiga. 

“Det här är konst som en känslomässig upplevelse där iscensättningen är en viktig del. De enskilda verken är delar som bygger en större helhet - som tillsammans skapar ett större verk i rummet. Flera av verken i utställningen är specifikt skapade för utställningsrummen på Härnösands Konsthall. ”