Publicerad

Konstnärspresentationer Visioner: Offentlig konst i Västernorrland

Bild av Linnéa Therese Dimitriou 50-50

Välkommen till en kväll med konstnärspresentationer från utvecklingsprojektet Visioner: Offentlig konst i Västernorrland. Presentationerna äger rum onsdag 24 maj kl. 18.00 på Härnösands konsthall. De konstnärer som kommer att presentera sina arbeten är: Linnéa Therese Dimitriou och Madelen Hertz. Fri entré och fika! Välkomna!

I samband med konstnärspresentationerna kan allmänheten även ta del av konstnärernas visioner i form av en utställning på Härnösands konsthall. Utställningen äger rum 17 – 28 maj.

Projektet arrangerades av Region Västernorrland i samarbete med Härnösands kommun.

Om projektet

Konstnärerna Linnéa Therese Dimitriou och Madelen Hertz har under våren arbetat med ett undersökande projekt kring offentlig konst i Härnösands kommun. Konstnärerna har fått uppdraget att tänka fritt och högt kring vad offentlig konst och gestaltad livsmiljö skulle kunna vara utanför tätorten, på landsbygden i Härnösands kommun.

Uppdraget startade med ett gemensamt platsbesök där konstnärerna fick träffa olika aktörer inom tillväxt- och samhällsplaneringen på kommunen och möta arkeolog, pedagog och etnolog på länsmuseet där de fick insyn i fotoarkiv och arbetsmetoder. Konstnärerna har sedan arbetat vidare individuellt och själva valt att exemplifiera två olika tankeexperiment Visioner, på två olika platser på landsorten i Härnösands kommun.

  • Linnéa Therese Dimitriou "50-50 Älandsbro".
    Monumentalkonst inspirerat av hastighetsbegränsning, godis och landskapsmåleri. Sakta ner, stanna upp, se in i framtiden.
  • Madelen Hertz "Berättelser från en plats"
    Gemensamt: Rörelse. Ett tankeexperiment som siktar mot minimal inverkan på platsen och miljön i sig själv, då dessa skissförslag i stället söker att lyfta, definiera och berätta om dessa existerande miljöer och landskap utifrån ett värde de redan besitter.“Landskapsbilden har ett högt kulturellt värde och definieras av dalgången och det öppna landskapet[...]” Ortsdialog Stigsjö, Brunne, Västanå.

Projektet arrangerades av Region Västernorrland i samarbete med Härnösands kommun.