Publicerad

Ombyggnaden av Myrans fotbollsfält igång

Nu har ombyggnaden av Myrans fotbollsfält dragit igång. Den nya konstgräsplanen med en ny servicebyggnad ska stå klar och kunna tas i bruk nästa vår.

Den största förändringen kommer att ske söder om grusvägen och det är där arbetena pågår nu. Där ska det byggas en fullstor 11 mot 11-plan med konstgräs, belysning, läktare och stängsel. Intill planen ska det ligga en servicebyggnad med bland annat omklädningsrum, förråd och serveringsdel. Ytterligare en mindre 11 mot 11-plan med naturgräs anläggs intill konstgräsplanen. Just nu är hela ytan uppgrävd för att dräneras och grundläggas innan gräsmattorna läggs på.

På norra sidan om vägen byggdes redan förra året en ny 7 mot 7-plan och parkeringsytorna har utökats. Längre ned längs Volontärvägen finns sedan tidigare mindre planer för 7 mot 7 och 5 mot 5 som alla går att spela på som vanligt i år. I planeringen för Myranområdet ingår även en mindre servicebyggnad vid småplanerna, men den kommer inte att byggas nu utan i ett senare skede.

Framför allt den nya konstgräsplanen är önskad och efterlängtad av samtliga fotbollsklubbar i kommunen.

– Nästa år blir det premiär för de nya planerna och då ökar möjligheterna för att spela och träna fotboll i Härnösand rejält. En konstgräsplan har mycket längre säsong och tål dessutom mycket mer spel per dag än en naturgräsplan, säger fritidschefen Ulf Andersson.