Publicerad

Nytt försök med sporthall

skiss av en stor sporthall med parkering framför

Nu pågår en ny upphandling för att bygga den nya sporthallen som planeras i Härnösand. På grund av det oroliga världsläget var det ingen som lämnade anbud förra gången, men nu är förhoppningarna större.

– Marknaden ser annorlunda ut idag. Priserna på byggmaterial är mer stabila och dessutom har bostadsbyggandet gått ner kraftigt så konkurrensen med andra byggprojekt är mindre, säger Göran Albertsson, vd för Kommunfastigheter.

Anbudet är också utformat så att anbudssumman indexregleras. Den som lämnar anbud kompenseras alltså för om projektet fördyras på grund av inflationen.

– Nu hoppas vi verkligen att vi ska få in bra anbud så att vi snart kan börja bygga sporthallen. Den är mycket efterlängtad av både skolorna i området och av kommunens många föreningar, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Anbuden ska vara inlämnade senast 18 augusti.