Koll på boll

två personer som spelar fotboll

Kom och spela fotboll och dansa med oss!

Sommarlovsaktiviteten ska vara till alla tjejer och pojkar 6-15 år, där det ska bjudas på fotbollsövningar med lek, dans med boll, rörelse, dans workshops. Aktiviteten ska bedrivas av våra nyutbildade ungdomsledare tillsammans med unga ledare från samarbetspartner Young D squad. Aktiviteten ska vara inriktad även till de nya målgrupperna (Ukrainska flyktningar), vi har redan idag några kontaktar med barn familjer, vi har även tolkar från ukrainska till svenska och engelska. En ledare ska agera som tolk till de nya målgrupperna, ledaren är vår kontaktperson med samtliga barn och barn familjer.

När:
Söndagar 10/7, 17/7 och 24/7
Tid: 12.00-15.00
Plats: Högslättens konstgräsplan
Ålder: 6-15 år

Anmälan: hfcunited2013@gmail.com

Arrangör: HFC United

Vid frågor kontakta Mohammed Gamal Badr 072-2247018