Pysselpicknick

Tre barn har picknick.

Vi är ute i naturen och arrangerar evenemang med olika pyssel-stationer. Stationerna kommer vara olika bord, och erbjuda material och instruktioner för att lära sig pärla, modellera med lera samt pop-up kort. Pyssel-aktiviteterna är utformade för att passa varierade målgrupper. Det är aktiviteter för alla åldrar, bakgrunder samt kön. Vi bjuder på fika.

Genom att arrangera evenemangen ute i naturen hoppa vi på att kunna väcka ett intresse för att kunna vara kreativ i naturen. Vi kommer även uppmuntra till att använda naturmaterial vi hittar på plats. Det kommer finnas tydliga instruktioner till varje station, med bildhänvisningar, så alla har en chans att testa på aktiviteterna oavsett språkkunskaper. Självfallet kommer vi även vara på plats och hjälpa till.

Pyssel-picknick hoppas på att kunna erbjuda kul och inspirerande sommarlovsaktiviteter för en bred målgrupp. Vi hoppas på att kunna visa hur det är möjligt för alla att vara kreativ och hur det går att skapa egna produkter. Vår vision är även att kunna skapa en integration mellan samtliga besökare.

När: 4 juli, 11 juli och 18 juli
Tid: 10-16
Plats:
Smitingen eller Stadsparken
Ålder: 6-15 år
Anmälan: highcoastcraft@gmail.com
Arrangör: High Coast Craft
Hemsida:
Telefon: 070-2519983