Medborgarundersökningen

en illustrerad bild med två personer som promenerar i en stadsmiljö. Den ena säger "Härnta, det är fint det". Den andra svarar "Ja, fler borde flytta hit"

Varje år gör Härnösands kommun en medborgarundersökning där 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor får svara på frågor om Härnösands kommuns verksamheter och om Härnösand som plats att bo och leva på.

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som gör undersökningen genom att en enkät skickas ut till de slumpvis utvalda. Undersökningen görs under några månader på hösten. Många andra kommuner gör samma undersökning vilket gör att vi kan jämföra oss både med våra tidigare resultat och med genomsnittet för riket.

2022 års undersökning visade att Härnösandsborna är mer nöjda och mer stolta med det mesta. Här är några exempel:

  • Jämfört med förra året ökade betyget på 87 av 111 frågor.
  • Jämfört med riket har Härnösand högre betyg på 90 av 111 frågor.
  • 93,6 procent svarar "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan om vad de tycker om sin kommun att leva och bo i.
  • Drygt 67 procent kan rekommendera andra att flytta till Härnösand.

På harnosand.se/medborgarundersokning2022 hittar du resultaten på alla frågor Pdf, 389.6 kB.

Har du några frågor om medborgarundersökningen, kontakta Malin Ullström, verksamhetsutvecklare, 0611-34 80 24 eller malin.ullstrom@harnosand.se