Hitta hem i Härnösand och Höga Kusten

Hotell, myndighetsetableringar, nya bostadsområden, camping, större etablering av batterifabrik, foodtech, kryssningar, ny sporthall, Vårdkasen, Rastas etablering vid Högakustenbrons södra brofäste och mer! Det är mycket på gång i Härnösand.

Bläddra i Hitta hem-magasinet. Här blickar vi framåt och berättar om vad som ska hända under 2023 och vilka möjligheter det finns att bo, jobba och leva i Härnösand och Höga Kusten.

Hitta hem i Härnösand och Höga Kusten (pdf) Pdf, 10.7 MB.


Information om alla utvecklingsprojekt hittar du på harnosand.se/utveckla

Välkommen hit! Välkommen hem, för mer tid för upplevelser tillsammans!