Nya Ostkustbanan

Sveriges längsta flaskhals i järnvägssystemet är 27 mil lång och ligger längs södra Norrlandskusten. Den stryper järnvägsflödet för människor och gods mellan södra och norra Sverige. Detta har blivit extra tydligt sedan Botniabanan byggdes. Den flaskhalsen vill vi bygga bort till år 2035.

Med dubbelspåret på plats skulle kapaciteten för godset fyrdubblas och restiderna halveras. Istället för 6,5 timmar Stockholm-Umeå skulle det ta 3,5 timme! Sträckan mellan Härnösand-Stockholm skulle ta 2,5 timme. En utbyggnad ger Härnösand förutsättningar att utvecklas ännu mera. Här kan du följa arbetet med att få dubbelspåret på plats och hålla dig uppdaterad med vad som händer.

Vad händer nu?

Hela sträckan är utpekad i nuvarande Nationell plan för 2018-2029 på grund av sin bristande kapacitet. Trafikverket har utifrån det nu möjligheten att fortsätta utredningen för att bygga dubbelspåret.

Bolaget Nya Ostkustbanan stödjer Trafikverket i det fortsatta arbetet med att gå från brist till projekt, att få samtliga korridorval på sträckan klara för att komma med vid kommande revidering av nationell plan för transportsystemet i Sverige.

Trafikverket tagit fram förslag på en utbyggnadsstrategi. Strategin visar hur sträckan ska delas upp och i vilken ordning utbyggnaden bör prioriteras.

I Trafikverkets förslag föreslås arbetet med sträckningen göras i den här ordningen:

1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) – Sundsvall
2. Timrå - Härnösand
3. Sundsvall - Timrå
4. Gävle - Söderhamn
5. Söderhamn - Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
6. Härnösand - Västeraspby (norr om Kramfors)

I Härnösands kommuns remissvar föreslås det att Trafikverket ska snabba på arbetet, samt att ge en mer utförlig beskrivning av hur den här satsningen påverkar regionernas utveckling längs hela vägen till Umeå och vidare norrut. Det finns stora positiva effekter för både arbetsmarknad, besöksnäring, ekonomi och hållbarhet. Detta bör vägas in i den totala samhällsekonomiska analysen i beslutsunderlagen för utbyggnaden.

Här kan du läsa de senaste nyheterna om Nya Ostkustbanan Länk till annan webbplats.

Diagram över restider med Nya Ostkustbanan

Diagram över restider med Nya Ostkustbanan.

Restider med Nya Ostkustbanan

  • Umeå - Stockholm 3:50
  • Östersund - Stockholm 3:50
  • Härnösand - Stockholm 2:27
  • Sundsvall - Stockholm 2:03
  • Gävle - Stockholm 1:05

Vision 2035

Dubbelspåret Gävle-Härnösand är en av de högst prioriterade utvecklingsfrågorna bland regioner och kommuner efter södra Norrlandskusten. Därför etablerades ett bolag år 2015 för att med gemensam kraft visa på alla de fördelar som investeringen har – för jobb, utveckling och miljö.

Arbetet har gett resultat. Regeringen beslutade i juni 2018 att anslå 1,7 miljarder extra till dubbelspårsutbyggnaden, och samtidigt peka ut järnvägssträckan Gävle–Härnösand som en brist i det nationella transportsystemet. Det betyder att dubbelspårsutbyggnaden ska prioriteras i nästa planbeslut för perioden 2022-2033.

Det tar tid att få ny infrastruktur på plats. Många beslut ska fattas, och många utredningar ska göras. Vi har lagt stor kraft på att förklara varför ett dubbelspår är viktigt – nationellt, regionalt och lokalt. Vi har en tydlig vision – den är vårt avstamp för nästa transportplan 2022–2034.

Läs mer om Nya Ostkustbanan

Bolaget Nya Ostkustbanan

Via hemsidan finns flera frågor och svar som du kan ta del av. Du kan även följa arbetet i vardagen via bolagets Facebooksida – Nya Ostkustbanan.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta Härnösands kommuns representant i bolaget Nya Ostkustbanans tjänstepersonsgrupp.

Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg
E-post: daniel.johannsson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 89