Samråd om vattenverksamhet - Nybron

Under perioden 20 jan - 20 feb 2023 pågår ett samråd om vattenverksamheten i samband med att Nybron ska bytas ut. OBS att samrådet endast gäller verksamheten i vatten under byggtiden.

Lämna dina synpunkter i formuläret nedan.