Illustrerade händer.

Svensk demokrati firar 100 år

Demokrati betyder folkstyre, i Sverige har vi haft demokrati i 100 år, det var förra året hundra år sedan (1920) Sveriges riksdag beslutade om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Vart fjärde år hålls allmänna val där medborgarna har möjlighet att rösta om vem som ska styra landet. Men demokrati är inte självklar och det är viktigt att hålla de demokratiska frågorna levande.

Under 2018-2022 uppmärksammar riksdagen demokratin i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt.

Skolor och andra demokratiintresserade hittar information på den här sidan med nyttiga länkar och annat material.