Rösta fram konstverket till Stadsparken

Konstverket ska uppmärksamma och hedra minnet av de kvinnor som avrättades i häxprocesserna under 1600-talet. Tre konstnärer valdes ut för att skapa förslag till konstverket, Maria Boij, Monika Gora och Ståle Sørensen.

Läs beskrivningarna och titta på skisserna innan du röstar, så att du vet vilket konstverk du tycker bäst om.

Här röstar du på konstverken

30 juni är sista dag för att rösta.


Konstverk av Maria Boij, Monika Gora och Ståle Sørensen.