Dialog 2021

Under hösten 2021 genomför vi företagsdialoger på temat tillväxtmöjligheter och hinder. Här nedan presenterar vi ett axplock av våra besök.

Tankrenting SystemControlHöga Kusten-murarenTräningstemplet

Hur kan vi jobba för att bli bättre tillsammans?

Vill du ha ett besök? Från och med oktober börjar kommunen
genomföra Dialog 2021, medverkar gör kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander, oppositionsråd Christina Lindberg, majoritetsföreträdare Ingemar Wiklander, näringslivschef Petra Forsström samt näringslivsutvecklare Jonas Wessling och Marie
Zetterlund.

Besöken beräknas ta 1 till 1 ½ timme. Vill ditt företag ha ett besök från oss?
Skicka e-post till foretagslotsen@harnosand.se