Arrangera evenemang i Härnösand

Flygfoto mellanholmen under stadsfesten

Härnösands stadsfest, ett av Härnösands större årliga evenemang

Evenemang och möten är betydelsefulla för Härnösand och Höga Kusten. De stärker vårt varumärke och bygger en långsiktigt attraktiv plats att besöka, leva och verka på. Evenemang som besöks av inresande gäster ger ökade turismintäkter som kommer näringslivet tillgodo genom bland annat transporter, övernattning, shopping och restaurangbesök.

hogakusten.com/sv/evenemang Länk till annan webbplats. finns den officiella evenemangskalendern för Höga Kusten som visas för både besökare och invånare. Här kan du också lägga upp just ditt evenemang så att fler kan ta del av det.

Evenemang och möten bör:

 • Stärka Härnösands och Höga Kustens varumärke och öka kännedom om platsen genom synlighet.
 • Ge positiva effekter för besöksnäringen och bidra till Härnösands tillväxt.
 • Bidra till att öka besöksantal och årsbeläggning.
 • Ta ansvar för en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
 • Bidra till ett brett och varierat evenemangsutbud.
 • Attrahera invånare genom att vara tillgängligt och bidra med intressant innehåll.
 • Ha potential för vidareutveckling (återkommande evenemang).

Evenemangslotsen

För att underlätta för dig som arrangör har Härnösands kommun en evenemangslots som gärna hjälper dig att lyckas med ditt genomförande. Till evenemangslotsen kan du vända dig för att för att få information och rådgivning om bland annat evenemangsplatser, tillstånd, marknadsföring eller om du vill utveckla ett årligt återkommande evenemang. När du anordnar ditt evenemang kan du få hjälp av evenemangslotsen med att ta kontakt med förvaltningar, myndigheter och andra aktörer för till exempel tillståndsärenden.

Era evenemang i evenemangskalendern

Skicka in era evenemang till Höga Kusten så kommer det med i evenemangskalendern här på kommunens hemsida Länk till annan webbplats.

Evenemangsstöd

Härnösands kommun vill skapa förutsättningar för att befintliga evenemang ska kunna utvecklas och för att nya evenemang ska etableras. Evenemangsstöd kan sökas årligen för genomförande av evenemang eller möten inom Härnösands kommun. Stödet kan bestå av rådgivning och samordning inom kommunen, marknadsföring och kommunikationsarbete eller ekonomiskt stöd.

Syftet med evenemangsstödet är att uppmuntra satsningar på evenemang som ger positiva effekter för besöksnäringen och stärker vårt varumärke som en attraktiv kommun. Evenemang som beviljas stöd ska bidra till ett ökat antal inresande besökare och öka antalet gästnätter.

Ansökan

Om du planerar ett evenemang eller möte som uppfyller kriterierna är du välkommen att ansöka om evenemangsstöd via vår e-tjänst. I ansökan finns information om krav och kriterier för evenemang

Evenemangsstöd - ansökan om stöd för evenemang och möten

Krav för evenemang

Evenemanget ska genomföras inom Härnösands kommun enligt beskrivning i ansökan.

 • Arrangören ska kunna uppvisa budget och plan för genomförande.
 • De evenemang som kommunen engagerar sig i ekonomiskt ska genomföras professionellt med hög kvalitet. De ska vara etiskt, socialt och miljömässigt godtagbara.
 • Evenemang som beviljas stöd ska utvärderas och redovisas senast en månad efter genomförandet.
 • Härnösands varumärkeslogotyp ska alltid exponeras i kommunikationsmaterial.
 • Evenemangsstödets storlek baseras på ansökans innehåll, om innehållet ändras behöver förändringar meddelas.

Omfattningen på samarbetet med kommunen beror på hur väl kriterierna för evenemang och möten uppfylls. Kommunens strategiska evenemangsgrupp beslutar om mottagna ansökningar och alla samarbeten styrs genom avtal.

Kriterier för evenemang som prioriteras

 • Stärker Härnösands och Höga Kustens varumärke och öka kännedom om platsen.
 • Ge positiva effekter för besöksnäringen och bidra till Härnösands tillväxt.
 • Bidra till att öka besöksantal och årsbeläggning.
 • Tar ansvar för en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
 • Bidra till ett brett och varierat evenemangsutbud.
 • Attraherar invånare genom att vara tillgängligt och bidra med intressant innehåll.
 • Ha potential för vidareutveckling (återkommande evenemang).

Här kan du läsa om några av de evenemangsplatser som finns tillgängliga i Härnösand.

Härnösands Teater
Härnösands teater är planerad för scenkonst i alla former och för konsertverksamhet. Byggnaden kan även helt eller delvis brukas för konferenser och andra folkliga sammankomster.

Läs mer om Härnösands Teater

Härnösand Arena
Härnösand Arena är både en curling- och eventarena. Arenan har kapacitet för 1500 personer, här arrangeras både mässor och olika festarrangemang.

Läs mer om Härnösand Arena

Parkaden Möten & Konferens
Parkaden kan ta emot konferenser med upp till 500 deltagare. I lokalen finns konferensrum i olika storlekar. Parkaden kan även hyras för event av olika slag, till exempel konserter eller utställningar.

Läs mer om Parkaden Möten & Konferens Länk till annan webbplats.

Härnösand Hästsport Arena
Härnösand Hästsport Arena är en modern anläggning för hästsport. Verksamheten består av ridskola, hopp- och dressyrträning, helg- och teorikurser med mera. Anläggningen går även att hyra.

Läs mer om Härnösand Hästsport Arena Länk till annan webbplats.

Högslätten Sportcentrum
Högslätten Sportcentrum är kommunens största idrottsanläggning.

Här finns en servicebyggnad med 14 omklädningsrum, styrketräningslokal, konstgräsplan med friidrottsarena, grusfotbollsplan, tennisbanor, motionsspår, ishall, curlinghall, konferensrum, bandybana (konstfryst) NHL-uterink, utegym, militärhinderbana och en liten parkourdel.

Läs mer om Högslätten Sportcentrum

Vårdkasberget
På centrala och vackra Vårdkasberget finns det massor av spännande aktiviteter att göra.

Här hittar du flera olika leder och motionsspår, slalombacke, naturreservat, vindskydd med grillplats, ett utsiktstorn, restaurang och café, många aktiva föreningar och här arrangeras bland annat populära Snöskoloppet och succén Härnö Trail.

Läs mer om Vårdkasberget

Smitingen (beachvolleyboll)
På havsbadet Smitingen cirka 5 km från Härnösands centrum finns en av de bästa motionsanläggningarna inom Beachvolley Sverige.

Här finns åtta beachvolleyplaner. Näten är uppsatta i olika höjder; dam, herr, ungdom och kids.

Läs mer om Smitingen

Bondsjöhöjdens IP
Här finns en helt nybyggd servicebyggnad med flera omklädningsrum, duschar, bastu och ett stort café samt kansli och vallabod.

Här finns dessutom fyra gräsplaner i olika storlekar, en grusplan, fina
elljusspår/skidspår och en promenadslinga runt tjärnen. Här finns också ett fint utegym och en boulebana.

Läs mer om Bondsjöhöjdens IP

Brännaborg
Lokal i centrala Härnösand för uthyrning till olika events, exempelvis bröllop, företagsevent och utbildningar.

Kontakta Brännaborg
E-post: hej@brannaborg.com

Tillstånd för evenemang

För att arrangera ett evenemang behöver du som arrangör ofta söka flera typer av tillstånd hos kommunen och andra myndigheter. Kontakta gärna evenemangslotsen om du är osäker på vilka tillstånd du kan tänkas behöva och för att komma i kontakt med rätt person.

Polismyndigheten
För att ansöka om tillstånd för exempelvis en marknad, mässa eller Stadsfest behövs tillstånd enligt ordningslagen.

Läs om tillstånd för allmänna sammankomster, offentlig tillställning och offentlig plats Länk till annan webbplats.

Servera alkohol
Om du vill servera alkoholhaltiga drycker i samband med ditt evenemang krävs tillstånd av Härnösands kommun. Serveringstillstånd behöver sökas i god tid innan evenemanget äger rum.

Läs om Härnösands kommuns regler kring serveringstillstånd Pdf, 399.7 kB. (Pdf, 399.7 kB)

Servera mat och livsmedel
Vid tillfällig servering av mat eller försäljning av livsmedel behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Läs om tillstånd för livsmedelshantering

Kontakt och stöd

Vill du ha stöd eller information om att arrangera och driva ett evenemang så kontakta evenemangslotsen på Härnösands kommuns näringslivsavdelning.

Kontakta evenemangslotsen:
Besöksadress:
Universitetsbacken 3, Härnösand
Telefon: 0611-34 82 31
E-post: foretagslotsen@harnosand.se

Om du vill ha hjälp med biljettförsäljning till ditt evenemang, kontakta Höga Kusten Turistservice:

E-post: info@hogakusten.com
Telefon: 0771-26 50 00

Logotyper

Här kan du hämta Härnösands kommuns logotyp och vårt platsvarumärke.

Vilken logotyp används till vad?

Kommunens logotyp används bara när kommunen är medarrangör. Platsvarumärket är tänkt att marknadsföra platsen Härnösand och hela Höga kusten. Platsvarumärket kan du alltid använda.

Eps-logotyperna används till trycksaker, png- och jpg-logotyperna används till internet och powerpointpresentationer.

Eps och png har transparant bakgrund.