Affärslokaler och industrimark

På den här sidan hittar du information om lediga affärslokaler och industrimark i Härnösand.

Är du fastighets- eller markägare och har lediga objekt så kan du kostnadsfritt annonsera dem via kommunens avtal med Objektvision.

Här kan du läsa hur du gör för att registrera dig som kund med annonspaket Kommun. Länk till annan webbplats.

Här är en manual för hur du skapar en annons Länk till annan webbplats.

Industritomter

Mindre centrumnära industritomt

Översiktskarta, fastlandet 2:30 - Ådalsvägen 2.

Fastlandet 2:30 - Ådalsvägen 2 är en 1900 kvm stor fastighet, planlagd för ändamålet småindustri. Fastigheten är centralt belägen med bra skyltläge mot E4:an. Ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Läs mer om industritomten Ådalsvägen 2 hos Objektvision Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta:

Hanna Viklund
Mark- och exploateringshandläggare
E-post: hanna.viklund@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 17

Henrik Olsson
Mark- och exploateringsutvecklare
E-post: henrik.olsson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 76

Industritomt Saltvik

Översiktskarta över Saltvik med industritomt utmarkerad

På området Saltvik finns ett ca 10 000 kvm stort område, planlagt för industriändamål. Saltvik ligger ca 3,5 km norr om Härnösands centrum och är ett väl etablerat industriområde med direkt anslutning till E4. Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Läs mer om industritomten på Saltvik hos Objektvision Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta:

Hanna Viklund
Mark- och exploateringshandläggare
E-post: hanna.viklund@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 17

Henrik Olsson
Mark- och exploateringsutvecklare
E-post: henrik.olsson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 76
Mobil: 070-191 93 60

Industritomt västra Saltvik

Översiktskarta över västra Saltvik med tomt utmarkerad.

I direkt anslutning till E4:an och Härnösands hamn finns ett planlagt industriområde med ca 57 000 kvadratmeter byggrätt. Västra Saltvik ligger 3,5 km norr om Härnösands centrum och angränsar till Östra Saltvik.

Området är planlagt för småskalig industri och handel och ligger på Saltvikshöjden i ett mycket bra skyltläge mot E4:an. Angränsande industriområde, Östra Saltvik, är ett väl etablerat industriområde med blandade verksamheter som byggföretag, verkstäder, bilaffärer och butiker.

För mer information, kontakta:

Hanna Viklund
Mark- och exploateringshandläggare
E-post: hanna.viklund@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 17

Henrik Olsson
Mark- och exploateringsutvecklare
E-post: henrik.olsson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 76
Mobil: 070-191 93 60

Alla lediga affärslokaler, tomter och industrimark - Objektvision