Avgifter och taxor för serveringstillstånd och tillsyn

Ansökningsavgifter från och med 2011-01-01 (enligt beslut i Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 76)

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor.

Nya ansökningar
20 % av prisbasbeloppet
9 300 kronor

Utvidgade tillstånd
13 % av prisbasbeloppet
6 045 kronor

Utökade serveringstider
7 % av prisbasbeloppet
3 255 kronor

Tillfälliga tillstånd / allmänheten
14 % av prisbasbeloppet
6 510 kronor

Tillfälliga tillstånd mer än en dag från och med dag 2 och därpå följande
+ 1 000 kronor/dag

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten som lämnas in senare än 1 månad innan planerat evenemang sker
10 000 kronor

Tillfälliga tillstånd / slutna sällskap
600 kronor

Avgifter för prövning ska inbetalas innan ansökan kan behandlas. Aktuellt belopp sätts in på Härnösands kommun bankgirokonto 5576-5218.

Tillsynsavgift från och med 2011-01-01
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor

Fast tillsynsavgift
2,3 % av prisbasbeloppet

Rörlig tillsynsavgift (omsättningsberoende)
1250 - 7500 kronor/år