Torghandel

Goda morötter

Härnösands torg har långa och stolta traditioner som torghandelsplats och är även idag en viktig handels- och mötesplats för våra medborgare.

Torget är dessutom handikappvänligt ombyggt, för att passa rullstolsburna och rörelsehindrade. För dig som vill bedriva torghandel finns lite att tänka på, men kommunen hjälper dig att komma igång.

Försäljning får ske vardagar mellan 09.00 - 18.00, lördagar och helgdagsaftnar samt söndagar mellan 09.00 - 17.00, ifall inte Samhällsnämnden medgivit undantag eller beslutat annat.

Avgifter för saluplats vid torghandel

Torgplats

Avgift

Elkostnad

Saluplats 3 x 4 meter, per dag

165 kr

10 amp 17 kr / dag

Saluplats 3 x 4 meter, per vecka

827 kr

10 amp 551 kr / år

Saluplats 3 x 4 meter, per år

1985 kr

16 amp 193 kr / dag

Saluplats 3 x 6 meter, per dag

248 kr

16 amp 8271 kr / år

Saluplats 3 x 6 meter, per vecka

1241 kr


Saluplats 3 x 6 meter, per år

2978 kr


Ovanstående priser regleras varje år med konsumentprisindex (KPI).
Priser för 2021 är uppdaterade från och med 20210329.

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats.

Kontakt och service:

Telefon växel: 0611-34 80 00