Frågor och svar

Regeringen och Riksbanken agerar kraftfullt för att mildra de negativa konsekvenserna för svenska företag. Vi på Näringslivsenheten gör vad vi kan för att stötta företagen genom denna turbulenta period.

Vi har gjort en sammanställning med frågor & svar som ger dig som företagare information om hur du kan ta del av bland annat Regeringens krispaket för att klara dig igenom denna utmanande tid. Vi har även kompletterat med övriga frågor som är aktuella för dig som företagare.

Korttidsarbete

Vad behöver arbetsgivaren göra för att uppfylla kriterierna för korttidspermittering enligt det nya förslaget?

Arbetsgivaren måste bland annat ha använt sig av andra åtgärder för att minska sin arbetskraftskraftskostnad och behöver också se över de villkor som finns angivna i befintliga kollektivavtal.

Hur går ansökan om korttidspermittering till och från vilken tidpunkt kan arbetsgivaren ansöka om stödet?

Ansökan om stöd för korttidsarbete görs på Tillväxtverkets hemsida och länk till ansökan finns här. Länk till annan webbplats. Ansökan öppnar tidigast den 7 april och stödet kommer att gälla retroaktivt från och med den 16 mars och under hela år 2020.

Hur mycket minskas arbetstiden?

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen (se översikten nedan).

Tabell med nivåer för arbetstidsminskning

Nivå

Arbetstids-minskning

Löne-minskning

Arbetsgivare

Stat

Arbetsgivarens minskade arbetskostnader

1

20

4%

1%

15%

-19%

2

40

6%

4%

30%

-36%

3

60

7,5%

7,5%

45%

-53%

Kan egenföretagare använda stödet?

Nej, eftersom egenföretagare inte har några anställda kan stödet inte användas av dem. Däremot kan småföretagare med minst en anställd göra det.

Likviditetsförstärkning via skattekontot – anstånd

Vilka kan söka anstånd inom ramen för krispaketet?

Företag och privatpersoner med tillfälliga betalningsproblem med anledning av coronaviruset (direkt konsekvens). Notera dock undantaget för egenföretagare i vissa avseenden.

Vilka skatter kan anståndet avse?

Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt (preliminärskatt) på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Egenföretagare kan dock enbart ansöka om anstånd avseende mervärdesskatt.

Vilka betalningsperioder omfattas?

Januari - september 2020.

Möjligheten avser redovisningsperioder från 1-3 månader för respektive skatt och anståndet medges upp till 12 månader. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högt en redovisningsperiod.

Hur ansöker jag om anstånd?

Skriftligen till den skattskyldigas skatteenhet eller via blankettförfarande (SKV 4305).

Egenföretagare

Omfattas inte egenföretagare av de nya anståndsmöjligheterna?

Jo, men enbart avseende mervärdesskatt. Egenföretagare kan däremot under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt genom jämkningsförfarandet.

Styrelse, ledning och arbetsrätt

Vilket ansvar har styrelsen om det uppstår kritisk kapitalbrist i ett aktiebolag?

I dessa tider är det viktigt att ett aktiebolags styrelse håller sig uppdaterad och har extra noggrann kontroll på sin ekonomiska ställning. Om det skulle visa sig att mer än hälften av ett bolags aktiekapital är förbrukat är det viktigt att beakta reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) om tvångslikvidation och när kontrollbalansräkning ska upprättas. Det är viktigt att vara medveten om att för det fall att ett aktiebolag har hamnat i kritisk kapitalbrist så måste bolaget genomgå hela den lagstadgade processen om kontrollbalansräkning, även om kapitalet återställs. Kritisk kapitalbrist kan även leda till ett personligt solidariskt betalningsansvar för styrelsen.

Vi kan inte få samtliga styrelseledamöters underskrifter på årsredovisningen på grund av sjukdom/smittorisk, hur löser vi det?

Samtliga sittande styrelseledamöter måste skriva under årsredovisningen, antingen fysiskt på dokumentet eller digitalt. Om bolaget har en eller flera suppleanter så kan dessa gå in i en eller flera ordinarie styrelseledamöters ställe. I de fall ett bolag saknar suppleant/er eller dessa inte räcker till för att täcka upp ledamöterna så finns det i vissa fall andra möjligheter att lösa detta på.

Får vi byta till en större lokal för stämman, i syfte att minska risken för smittspridning, när vi redan har meddelat lokal i kallelsen?

Ja, så länge den nya lokalen finns på samma ort som sätet för bolaget eller på den ort som utpekas i bolagsordningen. Det är viktigt att ingen aktieägare riskerar att missa stämman till följd av lokalbytet, även om aktieägaren skulle åka till den i kallelsen utpekade lokalen på dagen för stämman. En hänvisning till den nya lokalen ska därför finnas på platsen för den ursprungligt planerade lokalen på dagen för stämman. Informera även samtliga aktieägare i så god tid som möjligt innan stämman om bytet av lokal.

Riktlinjer för restauranger, barer och caféer

Är det tillåtet med bufféservering?

Ja, det är tillåtet, de nya föreskrifterna innebär att det är tillåtet att gästerna exempelvis beställer och hämtar sin mat och dryck i kassan och tar med den till ett bord eller från restaurangen som take-away. Det är också även fortsättningsvis tillåtet med bufféservering. Det som ska undvikas är trängsel och köer. Folkhälsomyndigheten skriver bland annat följande om detta på sin webb.

Riktlinjer för restauranger, barer och caféer
Restauranger, barer och caféer i hela landet behöver göra åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Det meddelade Folkhälsomyndigheten 24 mars.

Folkhälsomyndigheten säger att:

  • Du får fortfarande ha buffé
  • Det är tillåtet med take away
  • Det är okej att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva

Men det är inte okej med trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra och ska äta och dricka sittandes vid bord.

Här har vi samlat länkar till Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Visita som handlar om de nya reglerna.

Information till företag om livsmedelskontroll i den rådande situationen med coronavirus (covid-19)

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Här är några punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll.

  • De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.
  • Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till din kontrollmyndighet för att se om det går att skjuta upp betalningen.
  • Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kontrolleras inte i dagsläget.
  • Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Härnösands kommun har samlat information till företag med anledning av corona. Den hittar du här:

Hjälp till dig som företagare med anledning av coronaviruset

Har du frågor, kontakta:
Katja Andersson, miljöhandläggare
0611-34 81 34

Linda Fransson, miljöhandläggare
0611-34 81 92

Elin Jonsson, miljöhandläggare
0611-34 81 46

Dan Tjell, miljöhandläggare
0611-34 85 18