Härnösands kommuns 29 åtgärder

Flygbild över centrala Härnösand.

Våren 2020 lamslog coronaviruset världen och pandemin var ett faktum. Senhösten 2020 nås vi i Härnösands av anda vågen. I mars sammankallade kommunstyrelsens ordförande, Anderas Sjölander politiker, tjänstepersoner samverkanspartners HNEF, HÄR och Svenskt Näringsliv till det första avstämningsmötet.

Därefter har vi tillsammans genomfört 32 avstämningsmöten för att skapa förutsättningar som underlättar för det lokala näringslivet. Arbetet har resulterat i 29 olika insatser. Bland annat har vi stöttat handeln med gåvokort till kommunens medarbetare, restaurangnäringen med försäljning av jultallrik och kostnadsfria tillsynsavgifter. Dessa insatser har genererat över 3,3 miljoner kronor till Härnösandsföretagen.

1.

Dialoger - Kommunen och HNEF har varje vecka löpande avstämningsmöten med näringslivet via samverkansparters HÄR Handel och Möten, Vendela samt Svenskt Näringsliv.

2.

Anstånd – Kommunen underlättar för kommunala avgifter och ger företagen uppskov.

3.

Fakturor - Kommunen betalar inkommande fakturor skyndsamt.

4.

Företagsakuten - Kommunen skapar en företagsakut och erbjuder gratis extern ekonomisk rådgivning, samt stöd och krissamtal till företagare.
Se www.harnosand.se/foretagsakuten Länk till annan webbplats.

5.

Företagshjälpen – Kommun sammanställer information som gör det enklare för företagen att snabbt hitta det dem behöver i detta läge. Allt finns samlat på ett ställe. Se www.harnosand.se/foretagshjalpen Länk till annan webbplats.

6.

Utbildningsakuten - Kommunen sammanställer information om utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar som gör det enklare för permitterade eller om de vill kompetensutveckla sig själv och/eller deras anställda. Allt finns samlat på ett ställe. Se www.harnosand.se/foretagshjalpen Länk till annan webbplats.

7.

Lotsstöd - Kommunen erbjuder lotsstöd för att underlätta för företagen så att de enklare kan få information om vilka stöd och var det kan söka.

8.

Dörren är alltid öppen! Kommunens näringslivsenhet har alltid dörren öppen för det personliga mötet och alla kanaler tillgängliga för att hjälpa till att snabbt svara på frågor.

9.

Besöksnäringen – Kommunen har särskilt fokus på branscher i kris och inrättar ett åtgärdspaket till besöksnäringen.

10.

Handelsföretagen – Kommunen delar ut en sommargåva i form av ett presentkort till alla anställda för att gynna den lokala handeln.

11.

Kryssningsdestination – Kommunen uppvaktar Silja som väljer att göra flera turer till Härnösand och Höga Kusten under sommaren och hösten. Detta har stärkt vår position som kryssningsdestination, fler affärer för handeln och besöksnäringen samt att fler har tagit del av vårt kulturutbud.

12.

Handelsföretagen - Julgåva till alla anställda med ett särskilt fokus på de lokala handelsföretagen. Bland annat gåvokort från Här Handel och Möten.

13.

Restaurangnäringen - Jultallrik till alla anställda samt boende inom socialnämndens boenden. Alla restauranger och caféer i kommunen har blivit tillfrågade att lämna in sitt förslag som blir valbart för 2700 personer.

14.

Marknadsföringsinsatser - Kommunen genomför riktade kampanjer för att bygga lojalitet och handla lokalt genom insatserna #mitthärnösand och ”Hemma bra, ute bäst!”

15.

Stöd till butiker - Alla äldre över 70 år och personer i riskgrupper enligt Socialstyrelsens definition, får subventionerad hemkörning av mat via hemkörningsbidraget. Servicen ges i samverkan med våra livsmedelsbutiker.

16.

Kommunala inköp – Planerade inköp för året 2020 från kommunens verksamheter ska i den mån det är möjligt tidigareläggas och köpas lokalt.

17.

Samverkan för långsiktig finansiering – Kommunen samverkar med banker, Region Västernorrland, ALMI med målet att skapa långsiktig överlevnad genom utvecklingscheckar och olika former av lån.

18.

Innovation - Kommunen verkar för innovation och nya sätt att erbjuda produkter och tjänster genom samarbete med Bizmaker som erbjuder sju timmars gratis innovationshjälp.

19.

Nyföretagande – Kommunen samverkar med Nyföretagarcentrum för att erbjuda stöd och hjälp för nya företag.

20.

Dialog 2020 – Kommunens viktiga arbete med att ha dialog med företagen ställdes om. Bland annat genomförde kommunen Walk and Talk- pratpromenader utomhus för att fortsätta dialogen och arbeta tillsammans med företagen.

21.

Digitala företagsfrukostar - Våra fysiska företagsfrukostar ställdes om till digitala.

22.

Utbildningssamarbeten – Kommunen, Campus Härnösand och Lärcentrum genomför nya utbildningssamarbeten för att öka kompetensförsörjningen bland annat att stärka trafikskolornas kompetensförsörjning.

23.

Tillsynsavgifter alkohol – kommunen tar inte ut någon avgift för alkoholtillsyn 2019 och 2020.

24.

Tillsynsavgifter livsmedel – Kommunen tar inte ut någon avgift för livsmedelstillsynen 2020 och 2021.

Genomförda/upphörda

25.

Skyltavgift – Kommunen tar inte ut någon skyltavgift för företag som söker tillfälligt bygglov under sommaren.

26.

Halvering av hyror – Kommunen halverar hyror för verksamheter i kommunens fastigheter, mellan april till juni.

27.

Kostnadsfritt tillstånd – Kommunen tar inte ut någon avgift för caféer och restauranger som vill bygga uteserveringar från första april till och med sista augusti.

28.

Kulturella och kreativa näringar – Kommun genomför en särskild informationsinsats riktas mot kulturella och kreativa näringar.

29.

Marknadsföring och affärsutveckling – Kommunen samverkar och genomför en utbildningssatsning inom marknadsföring och affärsutveckling som gynnar landsbygdsföretagen med konsultstöd och utbildning inom marknadsföring.