Information till dig som är verksam inom kulturella och kreativa näringar (KKN).

Här hittar du länkar till några av de myndigheter och aktörer som kan ha värdefull information för dig som är verksam inom kulturella och kreativa näringar. Sidorna fylls på och uppdateras kontinuerligt med ny information. Som företagare omfattas du självklart även av övriga generella insatser som riktar sig till näringslivet.

Länksamling