Publicerad

Företagsturné i Älandsbro

Som en del i arbetet med att förbättra företagsklimatet gör kommunens näringslivsenhet tillsammans med politiker regelbundet besök hos lokala företag. 

Företagsbesök i Älandsbro

Under företagsbesöken får företagarna en möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor direkt till kommunens representanter. Vid en turné hos företag i Älandsbro gavs tillfälle att prata om just deras förutsättningar och utmaningar. Besök gjordes bland annat hos:

  • Jacobssons Bygg
  • Blå porten antik & loppis
  • ICA Supermarket
  • Norrlands trä
  • Hemsö fästning
  • Dahlboms Bil
  • Nordins Lantbruk och Entreprenad

Efter företagsbesöken var det öppet hus med möjlighet att ställa frågor till tillväxtchef Uno Jonsson och kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Öppet hus med företag i Älandsbro