Publicerad

Härnösandsstudie lyfter fram osynlig grupp

tre personer i arbetskläder sitter vid en grillplats med havet i bakgrunden

Resursgruppens fritidsgrupp är en av arbetslivsförvaltningens verksamheter för arbetsträning. Fritidsgruppen sköter bland annat kommunens alla badplatser.

I forskningsstudien ”Att komma närmare, men inte nära nog” studeras Härnösands kommuns arbete med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Studien visar att det arbete och de framsteg som görs inte syns i statistiken.

− De personer vi arbetar med passar inte in i rapporteringen och det har stört mig i många år. Vi har lyckats jättebra, men i statistiken ser det ut som att inget händer och att det bara kostar pengar, säger Lilian Krantz, enhetschef för arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetslivsförvaltningen.

Det är hon som har initierat studien som har gjorts inom ramen för samverkansavtalet mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

− Det har varit jätteintressant att följa Härnösands arbete och det har blivit väldigt tydligt hur svårt det är att objektivt mäta vad som lyckas. Här finns personer som fortfarande har långt kvar till ett arbete, men ändå har tagit många steg framåt på vägen. Men det syns inte i rapporteringen, säger Gunilla Olofsdotter, docent i sociologi vid Mittuniversitetet.

De personer det gäller har väldigt olika förutsättningar. Det kan vara personer med psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller nyanlända som behöver lära sig språket. De arbetstränar eller har arbetsmarknadsanställningar på Arbetslivsförvaltningens egna arbetsträningsplatser som till exempel Resursgruppen, Villa Fridhem och Kretsloppsparken.

Verksamheterna Etappen och Sambandet är till för personer som ”behöver klara livet innan de klarar jobbet”. Det handlar om att ge ett sammanhållet stöd till personerna gentemot andra myndigheter, stötta kring de basala behov som måste fungera innan det är dags för arbetsträning.

I ett senare skede kan arbetsträningen ske på skolor, i vården och på andra kommunala och även privata arbetsplatser.

− Det finns inga snabba lösningar utan kan ta lång tid, ibland väldigt lång tid. Men i slutändan är det alltid värt det, både för individen och för samhället, säger Lilian Krantz.

Forskarna på Mittuniversitetet har utifrån förstudien i Härnösand sökt och fått 17,3 miljoner kronor från statliga forskningsfinansiären Forte för att fördjupa studierna av lokala arbetsmarknadsprogram. Under sex år ska de titta närmare på fyra kommuner i Västernorrland, varav Härnösand är en, och fyra kommuner i Göteborgsregionen.

− Vi ska plocka ut kommuner som vi vet jobbar på olika sätt för att förhoppningsvis kunna säga vad som fungerar bra och mindre bra, säger Gunilla Olofsdotter.

Lilian Krantz är glad över resultatet i förstudien.

− Den sätter fingret på det problem som vi har försökt påtala i många år. Förhoppningsvis får vi bättre gehör när vi nu har en studie att hänvisa till.

Framgångsfaktorer i arbetet med personer som står långt från arbetsmarknaden enligt enheten för arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetslivsförvaltningen.

  • Tid
  • Bemötande
  • Sammanhållet stöd gentemot andra myndigheter
  • Inte behöva oroa sig för ekonomi
  • Tillit – inte bestraffning

Läs mer om förstudien ”Att komma närmare men inte nära nog” på Mittuniversitetets sida Länk till annan webbplats.