Stöd till arbete

Handskakning.

Hos Arbete och Mottagning får du en chans att hitta nya vägar till arbete och utbildning.

För att du bäst ska få hjälp så samarbetar vi med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, Migrationsverket och näringslivet.

Här kan du få hjälp med

 • sysselsättning
 • vägledning
 • praktik
 • arbetsträning eller arbetsprövning
 • integration.

Du kan komma till oss antingen genom socialförvaltningen, arbetsförmedlingen eller på egen hand om du behöver stöd eller vägledning för att närma dig egen försörjning. 

 1. Första steget hos oss är att du får komma på ett inskrivningssamtal med en arbetsmarknadskonsulent.
 2. Beroende på vilka behov som finns kan vi erbjuda arbetsprövning, arbetsträning, språkpraktik eller andra insatser.
 3. Under tiden du är hos oss får du stöttning och vägledning av en arbetsmarknadskonsulent för att kunna utvecklas vidare.

Kontakta arbete och integration

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetspraktik och andra insatser

För dig mellan 20-64 år som av olika anledningar inte har en sysselsättning erbjuder vi praktik inom olika områden. Målet är att du ska matchas mot den vanliga arbetsmarknaden så snart som möjligt.

En kvinna som målar ett staket.

Du har tillgång till stöd och uppföljning under hela praktiken. Det kan ofta kombineras med studier eller andra insatser som gör att vägen till ett arbete eller annan sysselsättning blir så effektiv och bra som möjligt för dig.

Arbetsprövning och arbetsträning

Har du behov av att bygga upp din arbetsförmåga eller testa hur mycket du kan arbeta så kan du göra det inom våra verksamheter. Inom arbetslivsinriktad rehabilitering har vi dina behov och önskemål i fokus. Här kan du få stöd om du är mellan 20-64 år.

Praktikplaceringar sker med hjälp av arbetsmarknadskonsulenter inom:

 • Kommunala arbetsplatser
 • Näringslivet, föreningar och organisationer
 • Resursgruppen
 • Kretsloppsparken

Du kan få prova att praktisera inom till exempel:

 • Äldreomsorgen
 • Förskolor
 • Skolor
 • Sjukvård
 • Länsstyrelsen

Arbetsplatser inom näringslivet, föreningar och organisationer

Du kan få prova att praktisera hos företag i Härnösand inom olika branscher. Även ideella föreningar och organisationer har möjlighet att erbjuda dig praktik.

Anpassade arbetsplatser - Resursgruppen och Härnösands kretsloppspark

4 arbetsplatser.

Resursgruppen

Resursgruppen är en arbetsplats där det finns plats för cirka 70 personer som kan arbetspröva, arbetsträna eller praktisera.

På resursgruppen finns olika verksamhetsområden, där utförs olika uppdrag från förvaltningar i kommunen.

Arbetsområden

 • Skog och vedgrupp
 • Snickeri
 • Service, städ och tvätt
 • Verkstad och biltvätt
 • Bageri, inklusive kaféer på äldreboenden och gymnasiet
 • Fritid

Härnösands Kretsloppspark

Härnösands Kretsloppspark är en verksamhet i samarbete med HEMAB där du arbetar med sortering och demontering av avfall.

Läs mer på Härnösands Kretsloppsparks hemsida. Länk till annan webbplats.

Rehabilitering mot arbete och studier - Etappen och Sambandet

Etappen

Syftet med verksamheten är att pröva din arbetsförmåga genom arbetsprövning och arbetsträning, samt att stötta dig i din personliga utveckling mot arbete eller studier.

Målet är att du under tiden hos Etappen ska bli redo att komma ut på praktik, börja studera eller börja arbeta. Och på så vis komma närmare egen försörjning.

Arbetssätt

Etappen har verksamhet vardagar mellan 9-15. Etappen har fyra utgångspunkter i arbetet med deltagarna.

Livskvalitet/rutiner i vardagen

Att vara redo för att ta klivet in på arbetsmarknaden eller i studier kräver att du har en fungerande rutin i vardagen där sömn, mathållning och fysisk aktivitet är viktiga delar. Därför arbetar Etappen aktivt med varje deltagares hela livssituation.

Arbetsträning

Hos Etappen kan du arbetsträna i någon av de tre egna verkstäderna, inom kommunal verksamhet eller hos privata företag. En arbetsmarknadskonsulent följer upp arbetsträningen.

Empowerment/självledarskap

Att ta steget till att bli vuxen kan ibland vara svårt och förenat med visst motstånd. Med den insikten arbetar personalen med dig så att du ska känna att du leder ditt eget liv och att du är kompetent att göra det.

Samhällsorientering

Etappen arbetar med studiebesök på olika företag i kommunen, men också studiebesök av ”lära känna samhället” karaktär. Vi samarbetar nära med övriga myndigheter och hjälper dig att skapa eller upprätthålla kontakt hos myndigheter, vårdgivare och så vidare.

Sambandet

Individuell förändringsprocess och egna resurser

Att delta hos Sambandet innebär en förändring och fokus ligger på att du ska få insikt i dina egna resurser. Genom detta ska du till slut kunna nå egen försörjning.

Tid och tillit är en förutsättning för att vi tillsammans med dig ska kunna se vilka resurser eller hinder som finns för att nå en varaktig försörjning.

Den tid som står till förfogande för deltagaren i Sambandet är en av verksamhetens framgångsfaktorer. En mer realistisk bild av dina egna resurser och hinder kan över tid växa fram, vilket ger förutsättningar för insikt och förändring.

Alla har olika vägar till egen försörjning och Sambandet utgår från att du själv har resurser och förmågor att förändra din livssituation.

Projektet Stadsnära odling

Om Stadsnära odling

Projektet är riktat mot långtidsarbetslösa i Härnösands kommun. Inom ramen för projektet ska kommersiella odlingar byggas upp för att skapa en arena för en hållbar sysselsättning.

Syfte

 1. Rehabilitering och sysselsättning
 2. Främja lokal matproduktion

Arbetssätt

Praktiskt arbete som kan handla om exempelvis att så, förkultivera och odla i växthus, i lådor och på friland, samt bedriva biodling, trädgårdsskötsel, naturvård och skörd, paketering, förädling och eventuellt viss försäljning.

För den som är intresserad av teoretiskt arbete inom trädgård finns också möjlighet till att planera inköp, design, anläggning, sköta ekonomi och/eller bidra till utbildningsmaterial, visningsmaterial via dokumentation.

Arbetet ska ge meningsfull sysselsättning och rehabilitering samt leda deltagarna närmare arbetsmarknaden.

Arbetsplatser

Stadsnära odling bedriver eller kommer att bedriva verksamhet i den omfattning som är möjligt utifrån deltagarnas förmågor och kunskaper. Eftersom kommunen saknar ett eget jordbruk, så kommer odling bedrivas småskaligt och hållbart på flera olika platser i kommunen. De platser som är klara för planering är följande:

 • ”Trädgård Etappen” på Kretsloppsparken
 • ”Trädgård Bondsjön” vid dricksvattentäkten
 • ”Härnö Biodling” (olika platser)
 • ”Trädgård Återbruk” i och med koppling till återbruksgallerian Re:Store Höga Kusten
 • ”Trädgård Murberget” på Friluftsmuseet

Samarbetspartners

Internt: inom arbetsförvaltningen - olika arenor och resursgrupper, arbetslivsinriktad rehabilitering, sfi, Komvux, Särvux, YH, med flera; och mellan olika förvaltningar - till exempel socialförvaltningen, samhällsförvaltningen, näringslivskontoret med flera.

Externt: myndigheter, föreningar, privatpersoner, akademi, näringsliv.

Kontaktperson

Amer Ashour - Arbetsledare
E-post: amer.ashour@harnosand.se

Beställningsformulär Arbetsförmedlingen

Nedan finner du beställningsformulär för dig som arbetar på Arbetsförmedlingen. Från den 11 november-21 gör SF sina anvisningar via Insidan.

Beställningsformulär till Etappen

Nedan finner du beställningsformulär för önskemål om plats på Etappen