Publicerad

Härnösands kommun på åttonde plats i Sverige när det gäller extratjänster

Över 60 procent av de som haft en extratjänst inom Härnösands kommun har gått vidare till annat jobb eller börjat studera. Resultatet placerar Härnösands kommun på åttonde bästa plats i Sverige.

Arbetslivsförvaltningen har fått i uppdrag att göra det möjligt för fler personer att få en extratjänst inom kommunen. En extratjänst är en möjlighet för de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden, det vill säga långtidsarbetslösa och nyanlända.

Arbetslivsförvaltningen har, tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen, jobbat för att få ut fler personer i en extratjänst och resultatet har visat sig bli mycket positivt. Sen starten 2016 fram tills idag är det 87 personer som haft eller har en extratjänst och över 60 procent av dessa har alltså gått vidare till jobb eller studier.

- Det är glädjande att se att många av de som haft extratjänst hos oss i Härnösands kommun kommer vidare i arbetslivet, endera i annat jobb eller att de väljer studera. Extratjänsterna gör att individer som står långt bort från arbetsmarknaden får en god möjlighet att komma ut i en egen försörjning, säger Petra Norberg, förvaltningschef hos arbetslivsförvaltningen.

En extratjänst ger individen möjlighet att få förberedande insatser som praktik, studiebesök, motiverande samtal, coaching och utbildning under tiden i extratjänst. Extratjänsterna finansieras till största delen av Arbetsförmedlingen, medan kommunen står för en mindre del av kostnaden.