Publicerad

Framtidens entreprenörer

Man som håller en stor uppblåsbar jordglob.

Konstnären Andreas Brännlund är drivande i ett projekt som förenar konst- och kulturskapare längs den 63:e breddgraden.

Vilka är morgondagens entreprenörer? Den frågan ställdes på ett av seminarierna under framtidsdagarna på Sambiblioteket.

Ett exempel är företaget Nypro, som utvecklar automatiserade odlingssystem. Nypro är ett av BizMakers inkubatorföretag och ska precis slutleverera QS Greenbox, ett odlingssystem till Holmen Skog. Projektet har pågått sedan 2012.

– Det är en sluten odling som kan pågå året runt utan bekämpningsmedel och med ytterst lite vatten tillsatt, berättar Johanna Johansson, marknadschef och tredje generationen i familjeföretaget.

En annan som har jobbat mycket med innovativa lösningar är konstnären och projektledaren Andreas Brännlund. Han har exempelvis varit drivande i ett framgångsrikt konst- och kulturnätverk längs 63:e breddgraden. Han tycker att kulturen ofta saknas i arbetet med att stärka varumärket Härnösand.

– Vi har otroligt mycket kultur i Härnösand, kanske mest per capita. Det måste vi bli bättre på att lyfta fram. Vi behöver hitta fler sätt att mötas och på allvar diskutera hur samarbete kring kulturen kan ta oss vidare.

Cecilia Nordlund från BizMaker listade de områden som har identifierats som heta för framtidens entreprenörer. Och det handlar mycket om hållbarhet och socialt ansvarstagande. Entreprenörer bör till exempel förhålla sig till ett eller flera av FN:s 17 globala mål.

– Vi ser också mycket mer co-creation, samarbete och öppenhet kring innovationer, och co-working, kreativa och öppna miljöer där små företag verkar i ett större sammanhang.