Publicerad

Arbetslösheten i Härnösand sjunker

två tjejer som tittar på varandra utomhus.

Arbetslösheten i Härnösands sjunker, bland utrikesfödda i åldern 18-24 år har den sjunkit med hela 11,5 procent. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen. Härnösand har den högsta arbetslösheten i länet, men när siffrorna för 2018 summeras syns en mycket positiv trend.

Den totala arbetslösheten i Härnösand uppgick i december 2018 till 11,7 procent, vilket motsvarar 1 317 personer. Jämfört med samma tid 2017 är det en minskning med 0,7 procentenheter. Andelen unga i öppen arbetslöshet bestod av 159 personer i december 2018, en minskning med 5,8 procent sedan december 2017. Glädjande är att andelen arbetslösa utrikesfödda i åldern 18-24 år har minskat med 11,5 procent under samma period.

– Det är en kombination av insatser, framförallt mot ungdomar, som givit resultat, säger Petra Norberg, förvaltningschef på Arbetslivsförvaltningen.Bland annat har vi haft statliga satsningar på studiestartsstöd och utbildningskontrakt. Dessa satsningar i kombination med kommunens insatser för att motivera fler att börja studera är viktiga i sammanhanget.

En annan kommunal satsning är Jobbspår. Det är en kombination av utbildning och praktik som för flera personer lett till arbete.

– ComHem är ett bra exempel på företag som jobbat lyckosamt med Jobbspår. De har varit med och påverkat innehållet i utbildningen och erbjudit en bra praktik. De har anställt de som har slutfört hela Jobbspåret, säger Petra Norberg.

Att allt fler elever klarar och slutför sina gymnasiestudier påverkar också arbetslösheten positivt. 2018 tog 82,4 procent av gymnasieeleverna i Härnösand examen eller studiebevis. Siffran har gått stadigt uppåt sedan 2015 då samma siffra var 73,3 procent. Det är en positiv trend och Härnösands snitt är bättre än riksgenomsnittet som 2018 var 78,6 procent.

– Personalen har arbetat målmedvetet och systematiskt under flera år. Det har givit resultat, vilket är väldigt roligt säger Andreas Krasser, verksamhetschef för gymnasiet och högstadiet.