Publicerad

Enklare för restaurangföretag

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hur alkoholhandläggningen kan samordnas med livsmedelstillsynen. Detta för att göra det enklare för den som vill starta och driva ett restaurangföretag.

– Med alla frågor som handlar om mat och dryck på samma ställe skulle det bli en bättre samordning och enklare för företagen att veta vart de ska vända sig, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD) i kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar också tillsammans med bland andra Tillväxtverket och Bolagsverket för att skapa en standardiserad e-tjänstansökan för företag under namnet Serverat. Serverat gör det inte bara enklare för företagen utan effektiviserar också kommunernas arbete. Bland annat har andelen felaktiga ansökningar minskat, liksom tidsåtgången per ansökan.

– Det här är ett område där vi ofta får kritik från företagarna. Med en bättre samordning hoppas vi kunna förbättra företagens syn på kommunens myndighetsutövning och därmed bidra till ett bättre företagsklimat, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S) i Härnösand.