Publicerad

Fler utländska investerare till Västernorrland – det är målet

Härnösands kommun fortsätter medfinansiera EU-projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland. När projektet är slut är tanken att det ska vara förberett för en permanent organisation som arbetar med frågan.

Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med Region Västernorrland och andra intressenter skapa förutsättningar för en permanent organisation när projektet är slut. Det beslutade kommunstyrelsen i Härnösand idag.

– Det ska vara attraktivt och enkelt för de som vill investera i Västernorrland, säger Andreas Sjölander (S). Det behövs en gemensam funktion som arbetar fokuserat för att vi ska lyckas locka utländska etableringar till vår region.

Beslutet innebär att Härnösands kommun satsar 228 702 kronor under åren 2019-2022. Det under förutsättning att länets övriga kommuner också fattar beslut om att gå in som medfinansiärer.

High Coast Invest är ett projekt med fokus på att skapa nya företagsetableringar i regionen och som finansieras av EU, Region Västernorrland och ett antal kommuner. Projektet har drivits sedan 2016.

– High Coast Invest har identifierat hållbara och attraktiva erbjudanden och bidragit till att fyra etableringar med cirka 120 arbetstillfällen har påbörjats. Det är en bra grund för det fortsatta projektet att bygga vidare på, säger Johan Sundqvist (Mp).

I utvärderingen av High Coast Invest säger flera kommuner att arbetet för investeringar behöver fortsätta och att det är viktigt att kommunerna får hjälp i det arbetet av personer som ha sakkunskap.

– Att det finns en sådan part är också viktigt för det ger bättre samverkan mellan kommunerna, bättre långsiktighet och ett mer dynamiskt näringsliv, säger Andreas Sjölander (S).

Satsningen på Investeringsfrämjande i Västernorrland ligger i linje med kommunens tillväxtstrategi och den regionala utvecklingsplanen.

Det var en enig kommunstyrelse som beslutade att fortsätta projektet, däremot rådde delade meningar om hur det skulle finansieras.