Publicerad

Kompetensförsörjning en utmaning för kommunen

Härnösands kommun står inför en utmaning. Behovet av välfärdstjänster ökar, samtidigt som många medarbetare går i pension. För att klara det långsiktiga behovet av kompetensförsörjning och det kortsiktiga behovet av bemanning behövs en gemensam strategi och modell. Idag beslutade kommunstyrelsen om en policy som ska hjälpa till säkra kompetensförsörjningen.

Härnösands kommun behöver ett starkt arbetsgivarvarumärke med intressanta uppdrag och attraktiva anställningserbjudanden för att attrahera medarbetare med rätt kompetens i framtiden.

–Idag är efterfrågan på en viss kompetens många gånger större än tillgången. Det kommer i framtiden inte att räcka att nyrekrytera. Vi måste lyckas identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens. Den här modellen ska hjälpa oss med det, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Arbetet enligt modellen ska årligen återrapporteras till kommunstyrelsen.

Den ska säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt.

–Vi ska ta tillvara engagemang, talang och kompetens och jobba för ett hållbart arbetsliv. Genom att arbeta med kompetensplanering på olika nivåer i organisationen lär vi oss hur vi ska arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla och avveckla kompetens. Det ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen, säger Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande.