Publicerad

Över 1 000 jobb när vindkraftspark byggs i Viksjö

Fem personer står inför ett antal åhörare i en föreläsningssal.

Ett 20-tal företag lyssnade när representanter från E.ON Wind och Nordex berättade om sina behov av varor och tjänster.

Nu drar bygget av 114 vindkraftverk i Viksjö igång på allvar och under byggtiden skapas totalt drygt 1 000 årsanställningar, varav över 400 är regionala. Det behövs allt från fordonsförare och mekaniker till kontorspersonal, städare och tolkar.

– Mest akut är boenden och yta för kontor, helst så nära byggområdet som möjligt, säger Magnus Kullberg från E.ON Wind.

Representanter från E.ON Wind och kraftverksleverantören Nordex besökte nyligen Härnösand och berättade om satsningen för ett 20-tal företag. De uppmanade alla företag i området att skicka in en intresseanmälan och beskriva vilka varor eller tjänster de kan erbjuda.

Siffrorna på antal jobb kommer från Vindkraftcentrum och beräkningarna bygger på erfarenheter från tre tidigare större vindkraftsprojekt. Förutom de drygt 1 000 årsanställningarna har projektet ett behov av över 100 000 övernattningar för inrest personal som i sin tur beräknas ge en konsumtion i närområdet på 50 miljoner kronor.

När bygget är klart ska vindkraftsparken driftas. Enligt vindkraftscentrum behövs cirka 40 årsanställningar lokalt för att klara drift och underhåll. Det är inte bara själva kraftverken som ska servas och underhållas, utan även till exempel vägar och fastigheter och det behövs även kontorsservice och hjälp med ekonomi och avtal.

– Den som är med under byggtiden skaffar sig erfarenheter och kunskaper som förmodligen gör det lättare att få uppdrag även under driftstiden, säger Henrik Olsson, näringslivsutvecklare på Härnösands kommun. En bra idé är också att flera mindre företag går ihop i kluster som kan erbjuda mer heltäckande lösningar.