Publicerad

Enklare för restaurangföretag om tillstånd och tillsyn samordnas

Det blir enklare och tydligare för restaurangföretag om alkoholhandläggningen samordnas med livsmedelstillsynen. Det visar en rapport som kommunstyrelsen tidigare beställt och nu godkänt.

I rapporten föreslås att alkoholhandläggningen, som idag ligger under socialförvaltningen, flyttas till samhällsförvaltningen och samordnas med livsmedelstillsynen.

– Det kollegiala stödet och arbetsmiljön skulle förbättras avsevärt om vi skapar en gemensam enhet för det här området. Det bidrar också till förstärkt kompetens på området genom att fler medarbetare utbildas och därmed blir inte sårbarheten så stor, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Timrå kommun har gjort precis en sådan samordning med gott resultat. Erfarenheten är att restaurangägaren får samma bemötande och möts av samma arbetssätt oavsett vilket tillstånd eller vilken tillsyn det gäller.

– Genom den här förändringen skapar vi effektiviseringar och förbättringar inte bara inom den egna organisationen utan även för de företagare som berörs, säger Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare.

Nu får cheferna för samhällsförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att utreda och förbereda förändringen ytterligare.