Publicerad

Patrik Attini vill fortfarande bygga hotell i Härnösand

Två personer i en soffa, ett bord emellan och en person på en pall. Alla tre tittar mot kameran.

Sofia Pettersson, kommundirektör i Härnösand, Patrik Attini, hotellentreprenör, Uno Jonsson, tillväxtchef Härnösands kommun. Foto: Tomas Wahlund

Härnösands kommun och Patrik Attini, via hans bolag Kanaludden AB, har förlängt de avtal som rör tjänstekoncession och drift av Härnösands simhall. Avtalen blir aktuella om det önskade hotellbygget på Kanaludden blir verklighet.

Avtalet om tjänstekoncession och drift av Härnösands simhall undertecknades första gången 2016, men då hotellplanerna överklagats i olika instanser har processen dragit ut på tiden och avtalet har löpt ut.

– Eftersom detaljplanen fortfarande är under rättslig prövning så kan tjänstekoncessionen inte verkställas. Därför behövde vi förnya avtalet och det har vi gjort idag, säger Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun.

– Jag vill och hoppas fortfarande att jag får chansen att bygga hotellet på Kanaludden, säger Patrik Attini. Jag har förstått att människor undrar om jag fortfarande är intresserad av satsningen. Det är jag! Jag vill bygga en anläggning som är attraktiv året runt och som stärker Härnösands attraktivitet för invånare, näringsliv, besökare och inflyttare. Alla ska känna sig lika stolta över projektet. Det är tråkigt att det dragit ut så på tiden, men jag hoppas verkligen att vi får sätta våra planer i verket. Så snart som möjligt.

Avtalet med Attini Hotell AB löper över 20 år och ska leda till en utvecklad simhall och till etablering av ett nytt attraktivt hotell. Genom ökade öppettider och en gemensam utvecklingsplan ska en inbjudande mötesplats skapas. Satsningen är en viktig del för Härnösand och besöksnäringen i Höga Kusten.

– Det här är en mycket viktig fråga för Härnösand och Höga Kustens utveckling. Jag hade hoppats att få vara med om första spadtaget innan jag slutar. Det är beklagligt att vi inte snabbt får komma vidare, näringslivet i Härnösand förlorar miljoner varje månad som hotellet inte är i drift, säger Sofia Pettersson, kommundirektör.

I december 2018 kom följande beslut:

  • Förvaltningsrätten gav kommunen rätt gällande tjänstekoncession för drift av Härnösands simhall.
  • Riksantikvarieämbetet bedömer att detaljplanen för hotell inte påtagligt skadar riksintresset.