Publicerad

Superklättring av Härnösand – sjukfrånvaron har minskat rejält

Exteriör bild på ett blått flervåningshus i betong, Stadshuset i Härnösand. Kommunvapnet sitter högst upp till höger på fasaden.

Härnösands kommun har gått från plats 199 till plats 28 på SKL:s lista över kommuner med låg sjukfrånvaro. Det visar statistik som SKL släppte i början av mars. 

Siffrorna är en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner, landsting och regioner. Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av nyckeltal.

– Vi har gjort en superklättring, säger kommundirektör Sofia Pettersson. På fyra år har vi klättrat 171 platser. Minskade sjukskrivningstal är bra på flera olika sätt. Framförallt är det bra för individen, men det är också bra för kommunens ekonomi och för kontinuiteten i verksamheten.

2014 var nyckeltalet för sjukfrånvarotid 6,6. Det placerade Härnösand plats 198 av landets kommuner. 2018 har sjukfrånvaron gått ner till 5,4 och det gör att Härnösand klättrar till plats 28 i Sverige.

– Det finns inte bara ett svar på vad vi har gjort för att få ner sjukfrånvaron utan flera olika, säger Pernilla Unander, HR-chef på Härnösands kommun. Det viktigaste arbetet är det som sker mellan medarbetare och chef, att vi möter medarbetarens behov på ett individuellt sätt. Behoven hos en individ eller en verksamhet ser väldigt olika ut. Det innebär att vi måste ha anpassade lösningar utifrån person och situation.

För tre år sedan fick Fredrik Mattsson i uppdrag att vända den ökande sjukfrånvaron inom hemtjänsten i Härnösand. Det arbetet har givit resultat och är en del i förklaringen till att fler är friska.

– Vi har jobbat successivt med att prova saker i mindre skala för att få det hanterbart, säger Fredrik Mattsson. Det viktigaste har nog varit att hålla kontakt med den sjukskrivne och visa intresse så att hen känner sig behövd på jobbet.

Insatser som Fredrik gjorde tillsammans med personalen var bland annat att vissa enheter fick testa att jobba två av fem helger i stället för varannan. Andra arbetsgrupper har fått prova att planera sina egna turer.

Uppgifterna om sjukfrånvaron är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar.

– Låga sjukskrivningstal är viktigt för vår attraktivitet som arbetsgivare och för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Det är också viktigt för kvalitén i verksamheten, säger Sofia Pettersson.

Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Länk till SKL:s statistik för 2018 Länk till annan webbplats.